Du måste äga eller kontrollera alla nödvändiga rättigheter för verk och inspelningar för den musik du väljer att distribuera genom Netwerks.se.

Musik som du har komponerat, skrivit och spelat in själv äger du alla rättigheter till.

Här hittar du bra information om upphovsrätt:

https://www.stim.se/sv/om-upphovsratt

http://musikforlaggarna.se/upphovsratt/att-anvanda-musik