Katalognummer är en unik teckenkombination för varje produktion du ger ut. Katalognumret, som du hittar på själv, ska bestå av 2 - 7 bokstäver följda av max 7 siffror.
Vanligtvis brukar katalognumret bestå av en förkortning av skivbolagets namn, följt av utgivningens ordningsnummer.

Exempel: Skivbolaget K-Werks första utgivning fick katalognumret KW001