EAN är en förkortning av European Article Number och är ett nummersystem som används för att märka varor.

En EAN-kod består av 13 siffror och kan ofta ses som en streckkod på t.ex. baksidan av CD-konvolut.

Vid digitaldistribution behövs en EAN-kod för att identifiera produkten (t.ex. ditt album eller din singel) när den köps och spelas.

Om du inte har en EAN-kod för din produkt så kan du köpa en av oss i samband med beställning av digitaldistribution eller skivtillverkning.