Att registrera ett konto på Netwerks.se kostar inget. Du förbinder dig heller inte att betala några som helst avgifter genom att ingå avtal med Netwerks.se.

90% av intäkterna från försäljningen av din musik går till dig, Netwerks behåller alltså endast 10%.

För uppläggning av musik tillkommer en engångsavgift på 280 kr exkl moms som innefattar det administrativa arbetet, leverans av media samt hantering av utbetalningar. Kostnad för EAN-kod (streckkod) på 200 kr exkl moms per Release tillkommer om du inte redan innehar en sådan för den aktuella Releasen.

Uppläggningskostnad per Release = 280 kr.
EAN-kod = 200 kr

Alla priser är exklusive moms.